Individuelle 1 : 1 forløb giver dig mulighed for at finde tilbage til dit kerne og finde din styrke. Få etableret en praksis i din hverdag eller få støtte i at definere dine mål og værdier, så du kan leve det liv, du ønsker at leve med ro, styrke og balance.  1 : 1 forløb i yoga, holistisk træning, mentoring og healing.

I ro, opmærksomt nærvær og med god tid og et stort udsyn til at kunne få fordøjet og belyst sin nye situation. At få hjælp til at finde sine egne behov og en vej til at få dem dækket – det må være den ultimative platform for at begynde en selvHELbredende rejse.

Jeg føler den største glæde, når jeg støtter og arbejder med klienter. Der er intet vigtigere arbejde for mig end at hjælpe andre med at finde deres sande, hele selv og være selvkørende.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig til at finde vejen.

BOOKING

Husk at tag en gyldig corona-pas med. 🙂

Sådan får du et coronapas
Hvis du er færdigvaccineret, har haft corona eller er testet negativ indenfor 72 timer med enten PCR- eller lyntest (antigen-test), kan du få et coronapas.

  • Der forventes brug af mundbind til og fra behandler rummet.
  • Der luftes grundigt ud efter hver behandling.
  • Der er opsat dispenser med hånddesinfektion.
  • Kontaktflader som eksempelvis dørhåndtag m.m. rengøres grundigt og ofte.  

Mandag, onsdag, torsdag & fredag via online booking.
(andre tidspunkter kan evt. aftales. Skriv: KONTAKT eller ring på tlf. 29 25 16 89)