LIVS & SPIRITUEL VEJLEDNING er en mentoring /coaching forløb som kan hjælpe dig med at

 • Tro på dig selv
 • Tage kontrol over dit liv
 • Få vejledning til at realisere din drøm
 • Føle dig opløftet til at leve fuldt ud

LIVS & SPIRITUEL VEJLEDNING kan berige dit liv med

 • Afklaring
 • Meningsfuldhed
 • Bedre ydeevne
 • Mere energi og tilfredshed
 • Nødvendige ændringer
 • Motivation
 • Følelse af ro

Et forløb kan afklare, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for dig, så du kan leve i overensstemmelse med dine værdier og få fokus og motivation til de udfordringer, du står overfor lige nu.

“You will find that my LIFE / SPIRITUAL sessions are
both about healing & releasing, 
as well as the freedom to choose.
Bringing you into a place of stable ground with an open heart, where you can listen and affirm,- empowering you to fulfill your life’s desire. 
The beauty of expanding into what and who you are, is in the movement of transformation. Evolving and recognising that you are best
when you feel at home in who you are.” 
– Mia Martinez

Træde ind i dit autentiske selv
Jeg vil hjælpe dig med at få formuleret dine ønsker, nå dine mål og bygge bro over kløften mellem, hvad du har, og hvad du vil – måske et rigere, mere meningsfyldt liv? Du får vejledning i at træde ind i dit autentiske selv, med fuldt engageret hjerte og sjæl og samtidig udvikle en dybere følelse af selvbevidsthed, tillid og tro. I stedet for at fokusere kun på de eksterne faktorer i dit liv, fokuserer vi også på de indre funktioner i dit sind, krop og sjæl. Målet er at forene dit indre åndelige liv med din ydre tilværelse.

 “At blive hørt er at blive forstået”Hvordan processen fungerer, afhænger af, hvem du er. Måske har du brug for at bryde dårlige vaner og ændre negative tankemønstre. Enhver proces er individuel og resultatet af samspillet mellem dig og mig. Min største force som mentor / coach, er min empati, som gør mig i stand til meget hurtigt at finde ind til sagens kerne og hjælpe dig videre derfra. Du vil opdage, at jeg har engagement, er nærværende og intuitiv. Jeg giver dig den anerkendelse, tillid og tiltro til at kunne bryde dine grænser, blokeringer og vaner.  Det ultimative mål er at give værktøjer til at hjælpe dig med at blive helt uafhængig.

LIVS & SPIRITUEL VEJLEDNING 
Forløb på 4 sessioner af 1 times varighed – 3200 kr.
huset_namaste_koeb_button_02

Forløbet starter altid med en 1 times afklaring, hvor fundamentet bliver etableret.
Du kan altid bede om at samtalen foregår som walk & talk, udendørs som afholdes ved Skulptur Parken og den naturskønt Farum Sø.
(Ved afbud under 24 timer før sessionens start opkræves halvdelen af beløbet.)

Derefter, opfølgning af 60 min varighed – 850 kr.

*Enkelt session EFTER AFTALE
Du booker/køber efterfølgende den enkelte session her:
huset_namaste_book_button

*For et udvidet forløb som kombinere healing, mentoring, yoga m.m. kan du læs her: HOLISTISK FORLØB