LIVS & SPIRITUEL VEJLEDNING er en mentoring /coaching forløb som kan hjælpe dig med at

 • Tro på dig selv
 • Tage kontrol over dit liv
 • Få vejledning til at realisere din drøm
 • Føle dig opløftet til at leve fuldt ud

LIVS & SPIRITUEL VEJLEDNING kan berige dit liv med

 • Afklaring
 • Meningsfuldhed
 • Bedre ydeevne
 • Mere energi og tilfredshed
 • Nødvendige ændringer
 • Motivation
 • Følelse af ro

Et forløb kan afklare, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for dig, så du kan leve i overensstemmelse med dine værdier og få fokus og motivation til de udfordringer, du står overfor lige nu.

Jeg vil hjælpe dig med at få formuleret dine ønsker, nå dine mål og bygge bro over kløften mellem, hvad du har, og hvad du vil – måske et rigere, mere meningsfyldt liv ? Du får vejledning i at træde ind i dit autentiske selv, med fuldt engageret hjerte og sjæl og samtidig udvikle en dybere følelse af selvbevidsthed, tillid og tro. I stedet for at fokusere kun på de eksterne faktorer i dit liv, fokuserer vi også på de indre funktioner i dit sind, krop og sjæl. Målet er at forene dit indre åndelige liv med din ydre tilværelse.

 “At blive hørt er at blive forstået”Hvordan processen fungerer, afhænger af, hvem du er. Måske har du brug for at bryde dårlige vaner og ændre negative tankemønstre. Enhver proces er individuel og resultatet af samspillet mellem dig og mig. Min største force som mentor / coach, er min empati, som gør mig i stand til meget hurtigt at finde ind til sagens kerne og hjælpe dig videre derfra. Du vil opdage, at jeg har engagement, er nærværende og intuitiv. Jeg giver dig den anerkendelse, tillid og tiltro til at kunne bryde dine grænser, blokeringer og vaner.  Det ultimative mål er at give værktøjer til at hjælpe dig med at blive helt uafhængig.

LIVS & SPIRITUEL VEJLEDNING 
Forløb på 4 sessioner af 1 times varighed – 2.750 kr.
huset_namaste_koeb_button_02
Forløbet starter altid med en 1 times afklaring, hvor fundamentet bliver etableret.
Ved afbud under 24 timer før sessionens start opkræves halvdelen af beløbet.

Derefter, opfølgning af 60 min varighed – 700 kr.

*Enkelt sessions EFTER AFTALE.
Du booker efterfølgende den enkelte “YOGA enetimes” tidspunkt her – såvel som at KØBE en enkelt session
huset_namaste_book_button

*For et udvidet forløb, kan du læse om HOLISTISK TRÆNING.