I HUSET NAMASTÉ modtages Visa/Visa Electron/VPay, MasterCard/Maestro, JCB – efter betaling modtager du en kvittering på e-mail.


§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan HUSET NAMASTÉ forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til HUSET NAMASTÉ.

§2 Medlemsbetingelser
HUSET NAMASTÉ kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil et nyhedsbrev bliv udsendt for at informere dig.

§3 Varighed/Bindingsperiode – Medlemskab
Ved PBS/DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Bindingsperiode er første løbende måned du melder dig ind og herefter 3 hele kalendermåneder.

Et kontantmedlemskab (årskort) kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

BEMÆRK: ingen af medlemskaberne inkluderer workshops, lukket hold og øvrige aktiviteter oppe i Huset Namaste.

§4a Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for medlemskab (månedskort abonnement) er løbende måned + 1 måned, udberegnet fra DIN betalings-cyklus.
Opsigelsen skal ske skriftligt til: mia@husetnamaste.dk

Klippekort er personlige og kan ikke deles med andre.
5x klippekort er gyldigt i 3 måneder.
10x klippekort er gyldigt i 6 måneder.
INTROKORT er gyldigt i 1 måned.
Klippekort er ikke refunderbar. Ikke brugte klip kan ikke byttes til kontanter.
Klippekortet bliver aktiveret fra den dato du booker din første klasse, ikke fra købsdatoen.

§5 Oprettelsesgebyr
Der kræves oprettelses gebyr hvis man efter en opsigelse, ønsker at genoprette et medlemskab IGEN. Efter 2 måneders ophør opkræves nyt oprettelsesgebyr på Kr. 250,-. Indtil 2 måneders ophør, er oprettelsen gratis.

§6 Prisændringer
HUSET NAMASTÉ forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via nyhedsbrev / e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7 Ledige pladser
HUSET NAMASTÉ kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§8 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via EASYME booking systemet senest 4 timer før.
“NO SHOW” dvs. manglende afbud koster for klippekortshavere ét klip og for månedskort medlemmer 100 kr.

Afbud til 1:1 og ene-lektioner skal meldes senest 24 timer før via email. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

Man er tilmeldt en workshop/event når man har betalt.
Booking af plads er bindende, kan ikke refunderes, eller byttes til andre kurser, events/workshops eller hold. Er du forhindret er du velkommen til at give pladsen til en anden. Blot send en email med info om anden deltager på: mia@husetnamaste.dk
Afbud til workshop/event skal ske med mindst 10 dages varsel af hensyn til planlægning.
Beløbet refunderes kun hvis HUSET NAMASTÉ er nødt til at aflyse det tilmeldte workshop/event.

For LUKKET HOLD, refunderes der ikke kursusafgiften for dage, hvor du ikke møder op til undervisningen.

§9 Værdigenstande
Værdigenstande er under egen ansvar, idet HUSET NAMASTÉ ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af HUSET NAMASTÉ er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. HUSET NAMASTÉ tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11 Sygdom
Hvis du er uheldig at få en længerevarende, skade, eller bliver sygemeldt, sætter vi dit medlemskab i bero mod fremvisning af lægeerklæring. HUSET NAMASTÉ kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

Hvis du er uheldig at få en længerevarende, skade, eller bliver sygemeldt, sætter vi dit klippekort i bero mod fremvisning af lægeerklæring, – dog vil ingen klippekort bliv forlænget udover det år de er købt i. I dét tilfælde, skal du sende en mail og medsende dokumentation for sygdoms perioden.

§12 Ferie
ÅRSKORT / 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero 2 uger halvårligt. Dette meddeles via mail og skal godkendes af HUSET NAMASTÉ.
Medlemskab (månedskort abonnement) kan ikke sættes i bero, med mindre man er syge. (Læs mere under: §11 Sygdom).

§13 Helligdage & Kursus, Ferie Lukket
HUSET NAMASTÉ har ret til at holde yoga studie lukket på helligdage og 6 ugers ferie/inkl. teacher training lukket per år. *Medlemskabets månedlige pris er betinget heraf.

§14 Hold udbud / annullering
HUSET NAMASTÉ har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer, evt. af årstid (for eks. sommer sæson).

Er der mindre en 3 tilmeldte på hold, har HUSET NAMASTÈ ret til at annullere et hold 90 min. før holdstart. Annulleringen sker via e-mail eller sms.

§15 Fortrydelsesret
Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§16 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§17 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§18 Opdatering af kortdata
Ved kontakt til HUSET NAMASTÉ kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan HUSET NAMASTÉ uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

STAMDATA

HUSET NAMASTÉ
BODYMINDFULSPIRIT
c/o Mia Martinez
Bjergvej 25
3450 Allerød

Tlf. 29 25 16 89
Mail: kontakt@husetnamaste.dk
Web: www.husetnamaste.dk
CVR: 27870538

Yoga studio & behandlings lokaler:

Huset Namaste
Farum Hovedgade 54,1
3520 Farum